Het land van Heusden en Altena

  Gemeente Altena

  Wikipedia:

  Geschiedenis
  Altena ontstond op 1 januari 2019 door een fusie van drie Brabantse buurgemeenten in het Land van Heusden en Altena: Aalburg,
  Werkendam en Woudrichem.
  In opdracht van het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant dienden deze drie gemeenten uiterlijk op 1 januari 2019
  te fuseren, nadat er al langere tijd besprekingen hadden plaatsgevonden zonder enig resultaat voor betere samenwerking.
  De provincie wenste de fusie om te komen tot een slagkrachtige gemeente en ging ervan uit dat het fusietraject door de
  betrokken gemeenten zelfstandig kon worden uitgevoerd, op basis van de studie "Veerkrachtig bestuur in Brabant", zodat een
  opgelegde fusie op basis van de Wet algemene regels herindeling (Wet Ahri), waarin de provincie de regie van de betrokken
  gemeenten overneemt, niet plaats hoefde te vinden.
  Altena is met een oppervlakte van 226,62 km² de grootste gemeente qua oppervlak van de provincie Noord-Brabant.
  Het besluit tot fuseren werd in januari 2016 genomen, hierna werd een fusietraject uitgezet waarin binnen vastgestelde termijnen door de gemeenten vaste taken zouden
  worden uitgevoerd. Marcel Fränzel werd benoemd tot waarnemend burgemeester van deze fusiegemeente.


Het nieuwe wapen van de gemeente Altena Afbeelding Wapen van Altena

  Naam Afbeelding Altena, deelnemende gemeenten
  De gemeentenaam Altena verwijst naar het Land van Altena, de regio waarin de fusiegemeente gelegen is.
  De naamgeving verliep volgens de gebruikelijke procedure. Er werd een lokale naamgevingscommissie ingeschakeld,
  die onder leiding stond van René Bastiaanse, directeur van het  Brabants Historisch Informatie Centrum.
  Bij de commissie kwamen in totaal 807 unieke namen binnen die beoordeeld werden.
  Uit alle naamopties is door de commissie een shortlist gemaakt van vijf opties waar de gemeenteraden van de te fuseren gemeenten
  er elk drie kiezen. Daarna kon de bevolking, vanaf 16 jaar, stemmen op de gekozen naamopties van de gemeenten.
  Hierbij kwam Altena als duidelijke winnaar uit de bus.

  De gemeente Altena heeft 118 gemeentelijke monumenten
  Lijst van gemeentelijke monumenten in Altena

  Almkerk (Brabants: Almkérk)
  is de hoofdplaats van de gemeente Altena in het Land van Altena, hemelsbreed ongeveer 12 km ten zuiden van Gorinchem.
  In Almkerk is het gemeentehuis van de gemeente Altena gevestigd. Het aantal inwoners bedroeg op 1 januari 2019 3.628.
  Almkerk maakt tussen 1973 en 2019 deel uit van de gemeente Woudrichem en ligt in het Land van Heusden en Altena.
  Vóór die tijd behoorde het tot de gemeente Almkerk c.a., die in 1879 ontstaan was doordat de gemeente Emmikhoven en Waardhuizen
  geannexeerd werd door de toenmalige gemeente Almkerk.

  Geschiedenis
  In 1277 wordt de naam Almekercke voor het eerst in geschrifte aangetroffen. Er is dan sprake van dominus Bernardus,
  sacerdos de Almekercke ofwel: de pastoor van Almkerk. Er was toen dus al een kerk. Dorp en kerk zijn echter in 1421
  door de  St.Elisabethsvloed verwoest.
  Het nabijgelegen kasteel Altena werd in 1230 gebouwd op een grondslag uit de 9e eeuw. Het was de zetel van de Heren van Altena.
  Reeds in de 16e eeuw was het een ruïne en wat tegenwoordig rest is een verhoging in het landschap.
  Almkerk is sinds de reformatie een protestants dorp dat zich bevindt op de overgang van het katholieke Brabant naar het protestantse
  Zuid-Holland.
  De eerste predikant was voormalig pastoor A.A. Heeckhuysius die als predikant aantrad in 1601. Activiteiten van predikanten als
  George Gezelle Meerburg stimuleerden het bevindelijk protestantisme. Aldus kreeg de afscheiding van 1834 veel aanhang in Almkerk.
  Oorspronkelijk werd er gekerkt in Nieuwendijk, maar in 1874 werd ook te Almkerk een Gereformeerde kerk in gebruik genomen
  aan Voorstraat 16. Deze werd in 1954 ingrijpend verbouwd.
  In de rivier de Alm bevond zich een oud sluisje, een zogenaamd verlaat (nu de naam van sporthal "'t Verlaat").
  Vroeger stond in het dorp een windmolen, waaraan de Molenwijk nog herinnert. Almkerk is van origine een plattelandsdorp,
  maar heeft zich door de jaren heen behoorlijk uitgebreid voor haar eigen begrippen.
  In 1944 werd een groot deel van het dorp door oorlogshandelingen verwoest. Op het einde van de Tweede Wereldoorlog (1945) werd ook de oude Hervormde kerk vernietigd door
  de Duitsers. Reeds in 1948 werden de eerste nieuwe huizen gebouwd.

  Bezienswaardigheden
  de Zandwijkse Molen, een poldermolen uit 1699 van het type wipmolen. De molen is geopend als deze draait, in de regel op zaterdagen... Lees verder »

  

  Dubbelman-reünie Home