Op de fiets naar Strijensas

Oom Janus wees op de kaart met het Land van Heusden en Altena en zei neef: Hier komt een nieuwe weg die Heusden met Woudrichem gaat verbinden om zodoende de smalle Maasdijk te ontlasten. Straks neem je de Maasdijk naar Veen, Andel en Giessen. Een weg met een weids panorama zo bleek later. Ze voerde langs de rivier, steenfabriek, rietoevers en een bord paling te koop en links uitzicht over dorpen en rietgekapte dijkhuisjes.
Samen met Ineke, die onderweg was naar Gorinchem, fietsten wij tot Woudrichem en nam zij het veer naar Gorinchem en vervolgde ik de door oom uitgestippelde weg:

Sleeuwijk - Werkendam - Kop van het Land.

Fort Altena Werkendam foto: Ron Fox

Foto: Fort Altena Werkendam

Wikipedia:

Sleeuwijk is een plaats in de Nederlandse provincie Noord-Brabant en deel van de gemeente Altena. Historisch gezien maakte het
deel uit van het Land van Altena, en werd het bestuurd vanuit Woudrichem.
Sinds ongeveer 1815 maakte Sleeuwijk deel uit van de gemeente De Werken en Sleeuwijk.

Werkendam is een dorp in de gemeente Altena in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Het ligt ten zuiden van de plaats waar
de Boven Merwede zich splitst in de Nieuwe Merwede en Beneden Merwede. De kern Werkendam telde in 2008 11.426 inwoners.
Tot 1950 was Werkendam een zelfstandige gemeente. Toen werd Werkendam samengevoegd met de gemeente De Werken en Sleeuwijk, waartoe ook buurtschap Kille behoorde.
In 1973 werd het dorp Nieuwendijk bij Werkendam gevoegd, en in 1997 fuseerde de gemeente Werkendam met de gemeente
Dussen tot de gemeente Werkendam, die in 2019 opging in de gemeente Altena.

Kop van het Land - Eiland van Dordrecht - Dubbelmonde - Tongplaat

Foto Bert Knot


Wikipedia:

Kop van 't Land is een buurtschap in de gemeente Dordrecht, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland.
Kop van 't Land ligt aan de Nieuwe Merwede en heeft een pontveer naar de Biesbosch.
Niet ver van de buurtschap bevindt zich de Ottersluis, die de verbinding vormt tussen het Wantij en de Nieuwe Merwede.

Veerdienst 'De Biesbosch'  Dubbelmonde

  Dubbelman een aparte naam..! Lees verder »

  Wikipedia:

  Het is niet duidelijk wanneer Dubbelmonde  Zie kaartje met tekst  is ontstaan, maar men denkt begin 12e eeuw. In 1105 noemt men
  de naam van Sigfridus van Duplamunde als mogelijke stichter van de Dubbelmondse kerk.
  De parochiekerk behoorde vanaf de 13e eeuw aan het bisdom Luik onder het dekenaat van Hilvarenbeek.
  Zoals de naam al duidelijk maakt is het kerkdorp ontstaan aan de monding van de Dubbel,
  een riviertje in de Grote Waard. Op een bepaald moment vormde Dubbelmonde een dubbele kerkparochie met het
  naburige Almonde, waarbij de kerk van Dubbelmonde als moederkerk fungeerde.
  Vanaf 1309 lijken de rechten van de kerk bij heer Nicolaas III van Putten te liggen. Deze schenkt het goed met goederen aan het kapittel
  van Geervliet, dat weer onder het bisdom Utrecht viel. In 1420 lijkt Engelbrecht I van Nassau-Dillenburg, heer van Breda,
  de patronaatsrechten van de kerk te bezitten.

  Dubbelmonde (vervolg)

  Door de  St. Elisabethsvloed van 1421  verloor het kerkdorp haar bestaansrecht waarna de overlevenden hun toevlucht elders zochten.
  Dubbelmonde kreeg een prominente plek op een paneel van de Meester van de Sint-Elisabethpanelen uit 1490-1495.
  De voormalige locatie van het dorp moet gezocht worden op het Eiland van Dordrecht in de omgeving van de buurtschap Kop van 't Land.

  De Dordtse Waard(4) (auteur: Henk 't Jong)

  Dubbelmonde was een ambacht, dorp en parochie. De laatste behoorde ook aan het predikheren- of Dominicanenklooster te Zierikzee.
  In de 13e eeuw komen al heren van Dubbelmonde voor die in de 14e eeuw ook Almonde en Drimmelen in bezit hadden.
  Er lag ook een tol van de graven van Holland. Oorspronkelijk was die aan de overkant van de Maas in Almsvoet gevestigd,
  maar ten tijde van graaf Floris V werd hij verplaatst. De kerk en een paar huizen zijn afgebeeld op het St. Elisabethsaltaar.
  Er is daarop een romaanse kerk te zien, met een hoger, gotisch koor en een gotische toren die een beetje aan die van Breda doet denken.
  Tongplaat

  De Tongplaat in de Biesbosch bij Dordrecht is een eerder, ten behoeve van landbouw, ingepolderd stukje slik.
  Dit stukje landbouwland is teruggegeven aan de natuur en begint zich steeds meer te ontwikkelen tot een
  watergetijdegebied wat de Biesbosch uiteindelijk is.
  Het gebied is rijk aan planten, insecten, wat weer vogels aantrekt en zelfs de Bevers hebben de Tongplaat ontdekt.
  Was het vorig jaar niet meer dan een onverwachte plons in een sloot midden in de nacht.
  Nu zijn het duidelijke knaagsporen en omgehaalde boompjes.
  Boompjes die blijven liggen totdat ze uitgedroogd en lichter van gewicht zijn om daarna opgehaald te worden om
  de dam bij het nest te verstevigen. Dwars door het getijdegebied loopt een verhoging met een pad. Het "Laarzenpad".
  Dit heet niet voor niets zo. Het is een getijdegebied dus loopt het ook op zijn tijd onder water.
  De vloed vermijden is dan ook een aanbeveling. Op foto 02 staat een paaltje. De bovenste ring is de Maximaal
  gemeten waterhoogte.

  Meer wondermooie foto's van Paul van de Velde... Kijk verder »

Dubbeldam

Wikipedia:

De naam Dubbeldam is eenvoudig te verklaren als "dam in de Dubbel", een riviertje dat door de Groote of Hollandsche Waard liep.
In 1282 wordt de locatie voor het eerst vermeld. Ergens in de veertiende eeuw krijgt het dorpje met de omliggende boerderijen
de status van ambacht. Als in de nacht van 18 op 19 november 1421 de Sint-Elisabethsvloed een einde maakt aan de Groote of
Hollandsche Waard, verdrinkt Dubbeldam met 17 andere dorpen... Lees verder »


Foto Groene Wissel Lage ZwaluweFoto Groene Wissel 243: Lage Zwaluwe

De Nieuwe Dordtse Biesbosch

Groene Wissel 243: Lage Zwaluwe

De Nieuwe Dordtse Biesbosch (NDB) is het gebied ten zuiden van de Zeedijk, ten zuiden van de kruising Provincialeweg-Zuidendijk en bij de Kop van 't Land.
Het is een gevarieerd natuur- en recreatiegebied van ongeveer 530 hectare aan de rand van de Randstad. Het gebied krijgt een Biesboschachtig landschap met een duurzaam, robuust watersysteem als basis. De natuur- en recreatiehectares lopen in elkaar over en versterken elkaar.
De Biesbosch is internationaal gezien een uniek landschap met grote biodiversiteit en één van de weinige gebieden in Nederland waar een zoetwatergetijden gebied Noorderdiepzonebestaat. Door het project wordt de Biesboschnatuur uitgebreid, maar ook de bestaande delen met elkaar verbonden.
Hierdoor wordt een veel groter gebied bereikbaar voor planten en dieren dan door de areaaluitbreiding alleen. Kenmerkende soorten zijn de bever, noordse woelmuis, spindotter en ijsvogel.
Kort na de oversteek met het veer van Kop van het Land het fietspad door de Dordtse Biesbosch genomen.
Landerijen, een lange weg met een rij aaneengesloten bomen. - In de jaren negentig werd daar een boswachterij 'de Elzen' gesticht voor recreatie en als productiebos.


  Veerpont Wieldrecht

  Er volgde een fietspad langs een provinciale weg, een viaduct over de A16 en een rechte dijk tot aan het veer.
  Het veer opgereden en een plekje aan de railing gevonden. Was nu vrij om de oversteek nog eens te herhalen,
  het leek mij echter beter eerst maar eens zien in Strijensas te komen...
  De Dordtse Kil tunnel... Lees verder »
  s'-Gravendeel

  Wikipedia:

  's-Gravendeel ligt in het oosten van de Hoeksche Waard aan de Dordtsche Kil en is via de Kiltunnel
  verbonden met Dordrecht. Het dorp is gesticht in 1593 in de oosthoek van de toen pas bedijkte polder
  Nieuw-Bonaventura. De bijnaam voor inwoners van 's-Gravendeel is seuter. Dat is een in reuzel gebakken kleine aardappel.
  De Binnenbedijkte Maas is een overblijfsel van een oorspronkelijke loop van de Maas, die door geschiedkundigen
  de Romeins-Middeleeuwse Maas wordt genoemd. Dit water kwam bij (het toen nog niet bestaande) 's-Gravendeel
  de huidige Hoeksche Waard binnen.
  De vlasserij in s'-Gravendeel

  In schoolboekjes stond vroeger het volgende raadsel:
  Toen ik jong was en schoon
  Droeg ik een blauwe kroon
  Toen ik oud was en stijf
  Sloeg men mij op het lijf
  En toen ik genoeg was geslagen
  Werd ik door keizers en koningen gedragen.

Wie weet nog dat de oplossing van dit raadsel vlas is? Wie kent nog de termen repelen, roten, braken en zwingelen,
processen die nodig waren om het vlas tot grondstof voor linnen te bewerken? Toch zijn de vlasteelt en vlasbewerking, die gezamenlijk als vlasserij worden aangeduid,
belangrijk geweest in Nederland. Rond 1870 was de export van vlas economisch bijna even aanzienlijk als die van boter.
Voordat vlas tot linnen kon worden verwerkt moest het vlas worden bewerkt. Als het vlas rijp was, werd het vlas ontdaan
van de zaadbollen (repelen). Vervolgens moest de vezelachtige bast worden gescheiden van het houtige deel van de stengel... Lees verder »

Hoofdstuk 2 Doctoraalscriptie "De vlasserij in 's-Gravendeel:"

De Hoeksche Waard en het vlas (en hoe het was).
Streekmuseum Hoeksewaard... Lees verder »


Op weg naar Mookhoek

  Wikipedia

  Het is een buurtschap in de gemeente Hoeksche Waard in Zuid-Holland, die bestaat uit een kern van enkele straten
  en lintbebouwing langs de gelijknamige dijk. Mookhoek ligt ongeveer 2,5 kilometer ten noordoosten van Strijen.
  Op 1 januari 2014 telde de gemeente 459 inwoners. De bebouwing sluit aan op die van de buurtschap Schenkeldijk.

  ANWB De Hoek-route

  Vijf boerderijen in buurtschap Mookhoek gingen tegen de vlakte voor de aanleg van de HSL,
  waar nu supersnelle treinen met 300 km per uur voorbijflitsen richting Amsterdam, Brussel en Parijs.
  In Schenkeldijk staat aan de Zweedsestraat een rijtje Zweedse noodwoningen. Een geschenk van het
  Zweedse Rode Kruis na de watersnoodsramp. Ze werden in 2003 in de oorspronkelijke staat teruggebracht.

  De Strijenseweg, loopt over een dijk waaraan de huizen wat lager liggen, op die plekken is hekwerk aangebracht.
  Deze weg loopt recht toe recht aan (niet zo hard rijden!) tot de bocht voor het plaatsje.Naar de Steenplaats en dan linksaf

Van lintbebebouwing is nu geen sprake meer er is überhaupt weinig bebouwing,
wel veel akkerland, heel veel akkerland.
Later kon ik, fietsend over De Lane en de Wildervankseweg, in de bermen langs de akkerranden,
veel camille en klaprozen bewonderen.

Links loopt de vaart Strijense Haven genaamd. Nog even doortrappen en dan zijn we er.
Zette de fiets tegen de heg en daar was opa verwonderd vragend:
"En van wie zeide gij er één?".Strijensas

Strijensas is een plaatsje aan het Hollands Diep en behoort tot de gemeente Strijen. Het dorp telt op 1 januari 2008 400 inwoners.
Bestuurlijk gezien viel Striensche Sas eeuwenlang onder De Klundert, de oorsprong hiervan ligt ver voor de 2e Sint Elisabethsvloed van 1421.
Voor die tijd vormden Holland en Brabant één aaneengesloten gebied, maar werden door die niets ontziende natuurramp van elkaar gescheiden door het Hollands Diep dat toen ontstond.
Ook na 1421 oefende de gemeente Klundert nog tot de negentiende eeuw het bestuur uit over Striensche Sas, Klundert viel toen op zijn beurt overigens nog onder Holland.
Huwelijken van personen die op het Sas van Strijen woonden, werden meestal in De Klundert gesloten, de sporen hiervan zijn onder andere terug te vinden in de Gaardersboeken van De Klundert. Daarin werden behalve huwelijken, ook dopelingen en begraven personen vermeld.
Kinderen werden vaak in Strijen gedoopt en er werd ook begraven bij of in de kerk van Strijen, omdat men daar ter kerke ging, een enkele keer gebeurde dat ook in 's-Gravendeel.
Inschrijving in de gaardersboeken van Klundert gebeurde over het algemeen pro deo. Strijensas behoorde van 1812 tot 1817 ook al tot Strijen, toen werd het een zelfstandige gemeente. Maar bij de bestuurlijke herindeling van Zuid-Holland in 1855 werd Strijensas opnieuw toegevoegd aan Strijen Het dorp is ontstaan rond de sas (sluis) van Strijen uit 1649. De brug over de sluis is van 1908. Om de Moerdijkbruggen goed te kunnen verdedigen is er in 1937 een kazemat gebouwd, die ook de Dordtsche Kil kon afsluiten voor scheepvaart.

Het dorp Strijensas, gelegen aan het Hollands Diep, is ontstaan rond de sas (sluis) van Strijen uit 1649. De streek kent een lange historie. Er bestaat een stichtingsoorkonde uit 992 waarin de gravin van Strijen een klooster verschillende onroerende goederen schenkt. Omstreeks 1200 komt Strijen als heerlijkheid voor...

Johan Willem Friso verdronk in 1711 bij Strijensas. :   Het ongeluk bij Strijensas... Lees verder »

Beschrijving Strijensas in de Plaatsengids.nl    Naar de site... »

`

Dubbelman-reünie Home

Wikipedia:

De stad Dordrecht ontstond aan het riviertje de Thuredrecht (Thuredrit(h), ca 1120), te midden van veenmoerassen. De Thuredrith was een, misschien gedeeltelijk gegraven, zijtak van de rivier de Dubbel en liep ongeveer langs de huidige Dubbeldamseweg, Blekersdijk en door de ruimte tussen het Bagijnhof en de Vriesestraat. De nederzetting die rond 1200 als Durdreth of Durthric wordt vermeld was dus naar het riviertje genoemd. Thuredrecht betekent zoveel als een doortocht of trekvaart, in dit geval tussen de Dubbel en de Merwede. Lang is gedacht dat de naam stond voor een "doorwaadbare plaats in de rivier Thure" en dat 'drecht', zoals bij Utrecht en Maastricht uit latijn 'trajectum' was afgeleid. In 1996 is deze verklaring losgelaten.
In de annalen van Egmond werd voor het eerst melding gemaakt van Dordrecht. Graaf Dirk IV van West-Frisia zou in dat jaar gesneuveld zijn in een gevecht tegen de bisschoppen van Utrecht, Luik en Metz 'in Dordrecht' (apud Thuredrech) (zie Slag om Thuredrith). De naam Dordrecht werd al in het oudst bekende stadsrecht van 1220 op de hedendaagse manier geschreven.

Hoe oud is Dordrecht nou eigenlijk..? Lees verder »
Hoe Dordrecht een eiland werd... Lees verder »


Henk ’t Jong (1948), heraldicus en historicus met de middeleeuwen als hoofdthema.
Geïnteresseerd in de nederzettingsgeschiedenis van het gebied rondom Dordrecht
en ook op zo’n onderwerp in Leiden afgestudeerd (2009)

Deel (1) van zijn blog de Dordtse Waard... Lees verder »
Deel (2) van zijn blog de Dordtse Waard... Lees verder »

   St.Elisabethsvloed

  De St. Elisabethsvloed heeft een groot effect gehad op de bodemopbouw van het Eiland van Dordrecht
en daarmee de verwachting voor het gebied buiten de middeleeuwse stad.
Want de sedimenten (deeltjes zand en klei) die bijna 200 jaar lang konden bezinken in het overstroomde gebied,
dekten het oude landschap met de beschadigde en verlaten middeleeuwse dorpen compleet af.
Niemand wist na enige tijd nog welk dorp waar lag en landkaarten van vóór de overstromingen zijn er niet.

Ontginningen

Vanaf circa de 10e-11e eeuw werd in de omgeving van de stad Dordrecht een begin gemaakt met het in cultuur brengen
van het veenlandschap, waardoor het geschikt werd voor landbouw en bewoning. In eerste instantie zullen de oevers
van de grote rivieren Oude Maas, Dubbel en Merwede hierbij gediend hebben als ‘ontginningsassen’.
     Bovendien waren de rivieren ideaal voor het transport van landbouwproducten en andere handelsgoederen..

   Thuredrecht

    Wat is dat: apud Thuredrech..? Lees verder »   Geschiedenis van de ‘Drecht’ schepen
    Mijn laatste reis op de Avedrecht als telegrafist, in 1971 afgelost in Sakai Japan. Tijdens de oliecrisis in 1975 en 1976 opgelegd in de Eemshaven bij Delfzijl.

   De Groote Waard (Zie de kaart voor de Striene, Strijen, Dubbelmonde, de Dubbel, Wieldrecht, Almonde, de Alm, Wijck, etc..)

  Wikipedia

 De Groote Waard

  De Groote of Hollandsche Waard was een landbouwgebied in Holland aan de grens met Brabant.
  De waard ontstond in de 13e eeuw, na afdamming van de (Romeins-Middeleeuwse) Maas bij Heusden en Maasdam,
  en het aanleggen van een ringdijk. In 1283 was de ring gesloten. Het was een nat gebied.
  Ten noorden van de oude Maasbedding lagen kleigronden, ten zuiden ervan veengronden.
  De waard had te kampen met diverse storm- en riviervloeden. Tijdens en na de Sint-Elisabethsvloed (1421) ging de gehele Grote Waard
   ten onder.
  Hierbij werd de huidige Biesbosch gevormd. Door de inwerking van brak water was het niet meer bruikbaar als agrarisch gebied en
  werden de dorpen verlaten. Door opslibbing van sediment uit de grote rivieren ontstonden er zandplaten en eilanden.
  Een deel van het gebied werd in de loop der eeuwen weer ingepolderd. Delen van het gebied zijn nu gescheiden door water:
   de Biesbosch, het Eiland van Dordrecht, het oosten van de Hoeksche Waard en delen van Noord-Brabant.

  Gebied en begrenzing
  Deze paragraaf beschrijft de ligging van de Groote waard op de hedendaagse kaart van Nederland.
  Hiermee wordt een link gelegd tussen heden en verleden.
  Daarom worden hier ook hedendaagse benamingen gebruikt, in plaats van historische.
  De Groote Waard omvatte de gebieden die in het begin van de 21e eeuw bekendstaan als (van oost naar west)... Lees verder »


   Wapen De groote Waard


  Wikipedia

  De Groote Waard

  Provincie : Zuid Holland
  Opheffing : 2005 Hollandse Delta
  Toevoegingen : 1978 Hoeksche Waard, Polder de Dordtse Waard
  I : 6 februari 1979
  "Gevierendeeld : I in goud een leeuw van keel, getongd en genageld van azuur; II schuinspitsgeruit, azuur en zilver;
  III in keel een paal van zilver; IV in goud drie schuinkruisjes van keel.
  Het schild gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren en gehouden rechts door een leeuw en links door een griffioen,
  beide van goud, getongd en genageld van keel."

  Oorsprong/verklaring
 De vier kwartieren symboliseren de vier historische gebiedsdelen, waarin het waterschap lag.
Het eerste kwartier is het wapen van (Zuid-)Holland, het oostelijke deel van de Hoekse Waard behoorde historisch tot Holland.
Het tweede kwartier is het wapen van Beieren, voor het gebied Beierland, het noordelijke en zuidwestelijke deel van de Hoekse Waard.
Het derde kwartier is het wapen van Dordrecht, voor het Eiland van Dordrecht. Het vierde kwartier is het wapen van Strijen,
aangezien een groot deel van de Hoekse Waard behoorde tot het graafschap Strijen. De kroon en de griffioen zijn ook ontleend aan het wapen van Dordrecht,
om het belang van de stad in de omgeving nogmaals aan te geven. De leeuw is de schildhouder van het wapen van Holland.


  

  Dubbelman-reünie Home